Tuoteinfo | Ympäristövaikutukset

Huom! Metsänomistajana sinä voit vaatia harmaaorvakkaa käytettäväksi sinun metsässäsi!

Juurikäävän torjuntaan käytettävät kantokäsittelyaineet ja niiden ympäristövaikutukset

 

Rotstop PS-kantosuoja ja Urea-kanto
  • biologinen tuote, jonka teho perustuu suomalaisesta kuusimetsästä eristetyn harmaaorvakkasienen juurikäävän kasvua estävään vaikutukseen.
  • Suomessa kehitetty
  • käytetään myös Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja Kanadassa
  • Hiilijalanjälki / liuostonni on 1,35 kg
  • kemiallisia torjunta-aineita, joiden tehoaineena on synteettisesti valmistettu urea
  • urean teho perustuu siihen, että urea hajoaa kannolla hiilidioksiksi ja ammoniakiksi
  • Hiilijalanjälki / liuostonni on > 1200 kg

 

Ekologinen vaikutus ja hiilijalanjälki

Kantokäsittelyn hiilijalanjälki: urea  

Urean valmistukseen käytetään maakaasua. Valmistusprosessissa syntyy huomattava määrä kasvihuonekaasuja. Kantokäsittelyssä käytettävän 32% urealiuoksen valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat noin 250 kg tonnia kohden.  

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat urean levityksestä luontoon. Urea hajoaa hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi, mihin sen juurikäävän kasvua estävä teho perustuu. Tonnista urealiuosta muodostuu 235 kg hiilidioksidia. Ammoniakki hapettuu luonnossa typen oksideiksi, joista suurin ilmastonvaikutus on typpioksiduulilla (ilokaasulla). Tonnista urealiuosta muodostuu typpioksiduulia määrä, joka vastaa noin 750 kg hiilidioksidia.  

Urealiuoksen valmistus ja käyttö aiheuttavat siis yli 1200 kg hiilidioksidia vastaavat kasvihuonekaasupäästöt juurikäävän torjunnassa yhtä tuotetonnia kohden.

 

Kantokäsittelyn hiilijalanjälki: Rotstop vs. urea

  Rotstop Urea
Käyttömäärä   1000-kertainen Rotstopiin verrattuna
Hiilijalanjälki/liuostonni 1,35kg >1200kg (= 920-kertainen)
Kuljetustapa postipaketti tms. kuorma-auto tms.
Kuljetuksista aiheutuvat päästöt   900-kertaiset Rotstopiin verrattuna

 

Kantokäsittelyaineen valinnan vaikutus puunkorjuun hiilijalanjälkeen

 

Muut ympäristövaikutukset

Kestävän metsätalouden FSC-standardi edellyttää, että ”Tuholaisten torjunnassa on suosittava ympäristön kannalta haitattomia, ei-kemiallisia menetelmiä ja vältettävä kemiallisia torjunta-aineita.”

Rotstop on luonnonmukainen tuote eikä sitä käytettäessä tarvita suojavyöhykkeitä vesistöjen äärellä.Urea on rehevöittävä ravinne, jolla kantokäsittely on kielletty 10-25 m lähempänä vesistöä. Vesistöiksi luokitellaan myös pienet purot sekä ojamaisiksi kaivetut uomat, joissa vesi virtaa ympäri vuoden.

Vahva urealiuos tappaa aluskasvillisuuden liuoksella käsiteltyjen kantojen ympärillä.

 

Lähteet

Kantokäsittelyaineet 

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lahontorjunta/kannot.htm#vert

 

Urean hiilijalanjälki

Frank Brentrup and Christian Pallière:
GHG EMISSIONS AND ENERGY EFFICIENCY IN EUROPEAN NITROGEN FERTILISER PRODUCTION AND USE,Proceedings 639, Paper presented to The International Fertiliser Society at a Conference in Cambridge, on 11th December 2008

 

Rotstopin hiilijalanjälki

Marjukka  Kujanpää ja Veera Virtanen:
Carbon footprint of Rotstop SC, Research Report VTT-R-70442-10, 2010

 

Suomen FSC-standardi, tarkistettu käännös 4.12.2009

http://www.finland.fsc.org/dokumentit.html

 

Vesistörajoitukset 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=313662&lan=fi&clan=fi