Tuoteinfo | Tutkimuksia

Kantokäsittelyiden vaikutus lahon määrään seuraavassa puusukupolvessa

Lahon määrä 60 v vanhassa puustossa Ruotsin maatalousyliopistossa tehdyn laskelman mukaan, kun hakkuut tapahtuvat kesällä lahovaaran aikaan.

kaavio1.jpg

Kantokäsittelyn kannattavuus seuraavalla puusukupolvella

60 vuotiaan puuston arvo eri käsittelyillä Ruotsin maatalousyliopistossa tehdyn laskelman mukaan, kun hakkuut tapahtuvat kesällä lahovaaran aikaan.

kaavio2.jpg

Juurikäävän leviäminen eri vuodenaikoina

(mitattu Ruotsissa)

kaavio3.jpg

Harmaaorvakkasienen ja juurikäävän kasvunopeus eri lämpötiloissa kuusipurualustalla

Nopeammin kasvava harmaaorvakkasieni syrjäyttää juurikääpäsienen.

kaavio4.jpg

Urea- ja Rotstop-käsittelyn teho juurikääpää vastaan kuusen kantojen kaatopinnalla

kaavio5.jpg

Kantokäsittelyn vaikutus juurikäävän esiintymiseen kuusella

Rotstop kantokäsittelyn teho lisääntyy vielä 12 kk kuluttua käsittelystä harmaaorvakkasienen asuttaessa kantoa.

kaavio6.jpg