Tuoteinfo | Käyttöturvallisuus

Rotstop -kantokäsittelyaineella tehdyt terveysvaikutustutkimukset ovat Pohjoismaiden rekisteröintiviranomaisten hyväksymiä.

Silmänärsytystesti (OECD 405)

Testissä saadun tuloksen perusteella tuotteeseen ei tarvitse lisätä riskimerkintää "silmiä ärsyttävä".

Ihonärsytystesti (OECD 406)

Rotstopin ei havaittu aiheuttavan minkäälaista ihonärsytystä.

Akuutti toksisuus ja patogeenisuus suun kautta annettuna (US EPA Guideline 152 A-10)

Rotstopin ei havaittu aiheuttavan minkäänlaista toksisuutta, infektiivisyyttä eikä patogeenisuutta suun kautta annettuna, koska tuotteen sisältämien elinkykyisten itiöiden määrä laskee nopeasti ruumiinlämpötilassa.

Akuutti toksisuus ja patogeenisuus hengitysteiden kautta annettuna (US EPA Guideline 152 A-12)

Rotstopin ei havaittu aiheuttavan minkäänlaista toksisuutta, infektiivisyyttä eikä patogeenisuutta hengitysteiden kautta annettuna, koska tuotteen sisältämien elinkykyisten itiöiden määrä laskee nopeasti ruumiinlämpötilassa.

 

Käyttöturvallisuustiedote (pdf)