Tuoteinfo | Käyttösuositukset

Juurikäävän riskialueet

Kantokäsittelyä tarvitaan sinä aikana, kun lämpötila on otollinen juurikäävän leviämiselle.Nyrkkisääntönä on käyttää Rotstopia ”äitienpäivästä isänpäivään”, kun vuorokauden keskilämpötila ylittää +5ºC. Kantokäsittely tehdään kaikilla kivennäismailla juurikäävän riskialueilla seuraavan suosituksen mukaisesti.

 

Kuusen juurikäävän riskialueella

 • Metsässä, jossa on kuusta yli 50 % puuston tilavuudesta
 • Aina kuusikoiden harvennushakkuissa
 • Kuusikoiden päätehakkuissa, jos puulajia ei vaihdeta uudistettaessa

 

 

Männyn tyvitervastaudin riskiauleilla

 • Metsässä, jossa on kuusta yli 50 % puuston tilavuudesta
 • Aina männiköiden harvennushakkuissa
 • Aina männiköiden päätehakkuissa
 • Männiköissä myös männynjuurikäävän riskialueen ulkopuolella, jos lähialueilla esiintyy tyvitervastautia varttuneissa männiköissä.
 • Metsitettyjen peltojen harvennushakkuissa
 • Lievästi vahingoittuneissa metsissä.

 

Kantokäsittelyä ei tarvita: 

 • Talviajan hakkuissa
 • Lehtipuumetsissä
 • Taimikonhoitokohteissa, kun läpimitta on alle 10 cm
 • Päätehakkuissa, jos puulaji vaihdetaan lehtipuuksi ja kuvio rajoittuu muuhun kuin havupuumetsikköön
 • Suometsissä