Tuoteinfo | Kannattavuus

Kantokäsittelystä aiheutuvat kustannukset koostuvat ainekustannuksista ja työkustannuksista, joihin sisältyy mm. kantokäsittelyaineen valmistus ja levityslaitteen huolto- ja puhdistustyöt. Aine - ja työkustannuksiin vaikuttavat mm. hakkuutapa, puuston keskijäreys sekä runkoluku.

 

  Ainekustannus keskimäärin
€/ha
Ensiharvennus 25
Harvennus 23
Päätehakkuu 36

Työkustannukset vaihtelevat hakuutavan mukaan kaikilla kantokäsittelyaineilla 89 - 157 €/ha.

Laskelmat perustuvat "Kantokäsittelyaineiden kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät 2017"- Ville Koivusalon Pro Graduun ja Johannes Korhosen "Kantokäsittely kustannusten muodostuminen 2015"-opinnäytetyöhön.

Kysy lisää!

Lauri Lappalainen, Asiantuntija

+358505931398

llappalainen@lallemand.com