Tuoteinfo | Asiantuntijat kertovat

Vesistöystävällinen metsätalous on valinta

Verdera_advertorial6_A4_offset.jpg

Vesien suojelun suojakaistat ovat vähentäneet metsätalouden vesistöille aiheuttamaan kuormaa merkittävästi, Tapion talousmetsien luonnonhoidon asiantuntija Kalle Vanhatalo kertoo. Suojakaistojen lisäksi metsänomistaja voi vaikuttaa metsänsä pienvesistöjen kuntoon valitsemalla ympäristöystävällisiä metsänhoitotapoja. Lue lisää

Jo 20 vuotta juurikäävän biologista torjuntaa

Verdera_advertorial5_A4.jpg

Pahimmillaan 15–20 prosenttia korjatusta puustosta on ollut lahovian saastuttamaa. Se on valtava taloudellinen menetys metsänomistajalle, Stora Enson hankintaesimies Olli Lukkarinen kertoo.  Monelle metsänomistajalle kantokäsittely on itsestään selvä asia viimeistään siinä vaiheessa, kun tuotteen kerrotaan olevan luonnonmukainen juurikäävän torjuntakeino. Lue lisää

Stop sakalle! Rotstopin uusi liuos on kehitetty metsäkoneita ajatellen.

Verdera_advertorial3_A4.jpg

Maa- ja metsätalousyrittäjä Anders Hellströmin mielestä Rotstopin käyttö on helppoa ja vaivatonta. Rotstopia käytettäessä ei tarvitse vahdata vesistörajoituksia ja pienet pullot kulkevat kätevästi vaikka koneen hytissä.  Lue lisää

Rotstop-kantokäsittely suojaa sulan maan aikaan

Verdera_advertorial2_A4.jpg

Eine Rosenberg-Riihimäellä on Hartolassa metsää noin 700 hehtaaria. Hartola ei ole vielä juurikäävän pahinta levinneisyysaluetta, mutta juuri siksi sitä onkin tärkeää torjua ennakolta. Rosenberg-Riihimäki pyrkii käyttämään tehokasta Rotstopia sulan maan harvennuksissa. Lue lisää

Keitele Forest suojaa metsät Rotstopilla

Verdera_advertorial1_A4.jpg

Keitele Forestin arvoihin kuuluu ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Urakoitsijoita kannustetaan ympäristöystävällisyyteen, energia hankitaan uusiutuvilla luonnonvaroilla ja jätteiden synty on pyritty minimoimaan. Näihin ympäristöarvoihin sopii luontevasti käyttää ekologista Rotstopia. Lue lisää