Tuoteinfo | Asiantuntija-artikkelit ja blogit

Mikä juurikääpä on? |Asiantuntija-artikkeli

Juurikääpä on metsissämme yleisesti esiintyvä lahottajasieni. Se iskeytyy sekä kuuseen että mäntyyn aiheuttaen kuusen rungon sisälle tyvilahoa. Männyn juurikääpä sairastuttaa tyvitervastautiin. Tämä sieni leviää pääasiassa itiöiden kautta, mutta myös puiden juuristojen kautta. Juurikääpä tulee metsänomistajalle varsin kalliiksi, ja se koskee myös Sinua! Lue lisää

Miten juurikääpää voidaan torjua? |Asiantuntija-artikkeli

Juurikääpää ei voida hävittää samalla tavalla kuin esimerkiksi hyönteiset hävitetään torjunta-aineruiskutuksilla, mutta oikeilla toimenpiteillä sen leviäminen terveisiin metsiin voidaan estää tehokkaasti. Lue lisää

Biologisen ja kemiallisen kantokäsittelyn ero tehokkuudessa ja ympäristövaikutuksessa |Asiantuntija-artikkeli

Juurikäävän leviäminen estetään käsittelemällä kannot torjunta-aineella kasvukauden aikaisissa hakkuissa. Käytettävissä ovat biologinen Rotstop-valmiste sekä muutama kemiallinen ureavalmiste. Tiedätkö mitä eroa on eri valmisteilla? Lue lisää

Vain laadukkaasta kantokäsittelystä on hyötyä |Asiantuntija-artikkeli

Huonosti toteutettu tai laiminlyöty kantokäsittely tulee kalliiksi metsänomistajalle. Harvennuksissa se johtaa tukkisaannon merkittävään pienentymiseen, uudistushakkuissa juurikäävän siirtymiseen seuraavaan puusukupolveen. Lue lisää

Terve metsä on vastuullasi |Blogi

Metsämme ovat pitkään pysyneet suhteellisen terveinä. Olemme säästyneet vaarallisilta tuholaisilta ja lajien massaesiintymät ovat yleensä olleet tilapäisiä ja paikallisia. Tähän on ollut syynä metsiemme korkeatasoinen ja ammattimainen hoito, mutta onnellakin on varmasti myös oma osuutensa. Lue lisää

Tiedätkö, milloin kantokäsittely on kannattavaa? |Asiantuntija-artikkeli

Kantokäsittely on metsätuholaissa määritelty velvollisuus, mutta onko se taloudellisesti kannattavaa? Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan terveen kuusikon kantojen suojaamiseen kannattaa Etelä-Suomessa panostaa jopa satoja euroja hehtaarille. Lue lisää

Kirjanpainajat – syyllisiä kaikkeen? |Blogi

Kaarnakuoriaisiin kuuluvat kirjanpainajat ovat aiheuttaneet 2010-luvun alusta vuosittain parin miljoonan euron edestä metsätuhoja. Kuoriaiset iskeytyvät kesällä varttuneisiin kuusiin ja tappavat ne ennen talven tuloa. Tuhon eteneminen on nopeaa ja näkyvää. Lue lisää

Ilmaston lämpeneminen pahentaa juurikääpätuhoja |Asiantuntija-artikkeli

Kansainvälisen ilmastopaneelin ennusteen mukaan talvet tulevat lyhenemään merkittävästi tämän vuosisadan aikana. Metsien kasvun ennustetaan paranevan, mutta lämpötilan nousu ja sateiden lisääntyminen edistävät myös taudinaiheuttajien leviämistä ja kasvua. Lue lisää

Kuinka paljon menetät, jos metsässäsi asuu juurikääpä? |Blogi

Etelä-Suomen kuusikoista jo lähes neljännes on juurikäävän vaurioittamia. Pahimmassa tapauksessa lahojen kuusten osuus on kymmeniä prosentteja leimikon runkoluvusta. Juurikääpä lahottaa kuusen tyven sydänpuuta jopa 6 metrin korkeudelle, ja sen seurauksena tukin arvo romahtaa jopa kymmenesosaan. Katso esimerkkilaskelmat! Lue lisää