Juurikääpä | Esiintyminen

Kuusen tyvilahoa esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa erityisesti rannikkoseudulla. Etelä-Suomessa noin joka kahdeksas kuusi on sairastunut. Männyn tyvitervastautia esiintyy linjan Vaasa - Kuopio – Ilomantsi eteläpuolella varsinkin Kaakkois-Suomessa. Viime vuosina on kuitenkin todettu, että tauti on levinnyt aina länsirannikolle asti ja sitä esiintyy nyt miltei samassa laajuudessa kuin kuusen juurikääpää.

Juurikäävän esiintymisalue on leviämässä pohjoiseen päin. Juurikäävän torjunnassa on erityisen tärkeää estää sen leviäminen sellaisiin metsiköihin, joissa sitä ei vielä ole esiintynyt. Kerran metsikköön päästyään juurikääpä tartuttaa puita myös seuraavassa sukupolvessa. Leviämistä voidaan kuitenkin hidastaa Rotstop-käsittelyllä harvennuksissa ja päätehakkuissa.

 

Kuusen juurikäävän riskialueita ovat sinisellä merkityt kunnat, joissa juurikäävän torjunta rahoitetaan Kemera-varoilla:

rotstop_kuusi.png

Männyn juurikäävän riskialueita ovat oranssilla merkityt kunnat, joissa juurikäävän torjuntaa tuetaan: 

rotstop_manty.png