Juurikääpä

Juurikääpä on metsiemme pahin lahottajasieni

Kuusella ja männyllä esiintyvä juurikääpäsieni, Heterobasidion annosum, aiheuttaa kuusella tyvilahoa ja männyllä tyvitervastautia. Juurikääpää esiintyy kaikenikäisissä puissa, mutta yleisimmin tukkikokoisissa puissa. Kuusen tyvilaho ilmenee rungon lahoamisena. Männyn tyvitervastauti aiheuttaa juurten pihkoittumista ja lahoamista, minkä seurauksena puut kaatuvat tai kuolevat pystyyn.

Juurikääpä heikentää metsien terveyttä ja aiheuttaa laatutappioita metsänomistajalle sekä metsäteollisuudelle. Siitä arvioidaan koituvan metsätaloudelle vuosittain kaikkiaan noin 15 - 35 miljoonan euron menetykset. Lahon vioittama puu ei kelpaa tukkipuuksi, vaan se käytetään sellun valmistukseen tai energian tuottamiseen.

Juurikäävän aiheuttamat tuhot lisääntyvät vuosittain, jollei torjuntaa tehosteta. Juurikäävän torjunnassa on tärkeää vähentää tuhoja jo saastuneilla alueilla ja lisäksi estää juurikäävän leviäminen sellaisille alueille, joissa sitä ei ole aiemmin esiintynyt.

juurikaapa1.jpg Juurikäävän aiheuttamaa tyvilahoa kuusella.       

Metlan tiedote kevät 2013 - Juurikäävän torjunta